top of page

法國Josephine N2 6隻優惠

優惠價$258/6隻

"法國Josephine是生蠔名牌Gillardeau旗下品牌,口感爽脆圓潤,海水味與甘甜味平衡, 值得一試!"

 

*數量有限,敬請提早2—3日落單

*生蠔需自行開蠔,如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229)

*購買三打或以上送蠔刀一把,亦可自行加配蠔刀

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

優惠! - 法國Josephine N2 6隻優惠

HK$264.00 一般價格
HK$258.00銷售價格
    bottom of page