top of page

他他頭盤

6cm直徑

頂層用黑魚籽和金箔

鮮本鮪拖羅容

角切北海道帆立貝增加口感

牛油果容

*** 送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

他他頭盤

HK$228.00價格

買滿$1500即送原條池魚刺身1條價值$268

    bottom of page