top of page

愛爾蘭LOUET FIESSER  N2 12隻原箱連蠔刀

 

*產地直送, 數量有限, 原箱生蠔需提早1星期預訂

*生蠔需自行開蠔,如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229)

*購買三打或以上送蠔刀一把,亦可自行加配蠔刀

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

(需預訂) 原箱生蠔-愛爾蘭LOUET FIESSER N2 12隻

HK$456.00 一般價格
HK$399.00銷售價格
    bottom of page