top of page

北海道養殖馬糞海膽 250g板裝

 

**件件分明,味濃滑口,海膽之極品!
**每星期時令不同, 恕不能指定海膽品牌

***送貨問題請參閱“購買須知“ https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

[北海道] 養殖馬糞海膽250G板裝

HK$880.00 一般價格
HK$548.00銷售價格
    bottom of page