top of page

日本和菓子拼盤

真正和式風味!

 

*每週不同款式和菓子空運到港

*因應不同款式, 每個拼盤份量為11~13件

*餡料為豆沙, 吉士, 芝麻或水果餡等等

*如需更多份量, 請whatsapp我們查詢 (whatsapp - 60867229)

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

日本和菓子拼盤

HK$138.00價格

買滿$1500即送三文魚刺身 1磅 18件

    bottom of page