top of page

炸咖哩角20件拼炸春卷20件

配甜酸醬

$168

 

*如需更多份量, 請whatsapp我們查詢 (whatsapp - 60867229)

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

炸咖哩角20件拼炸春卷20件

HK$168.00價格

買滿$1500即送精選時令生蠔半打$268

    bottom of page