top of page

法國Gillardeau N1 12隻原箱生蠔

優惠價$2188


*此產品需提早一星期預訂

*生蠔需自行開蠔, 如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229). 如遇節日或星期五六日開蠔服務有可能會提早截單,敬請見諒

*購買三打或以上送蠔刀一把,亦可自行加配蠔刀

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

法國Gillardeau N1 48隻原箱生蠔

HK$2,304.00 一般價格
HK$2,188.00銷售價格

買滿$1500即送原條池魚刺身1條價值$268

    bottom of page